נושאים שונים במתמטיקה

קומבינטוריקה

מספר סידורים

בחירת k מתוך n

Advertisements