אלגברה לינארית

מרחב וקטורי

מרחב וקטורי – דוגמא

וקטור קורדינטות

מערכת צירים ווקטורים פורשים

פרישה של מרחב וקטורי

 מרחב הצבע – דוגמא למרחב וקטורי

פעולות אלמנטריות של מטריצות, חלק א’

פעולות אלמנטריות של מטריצות, חלק ב’

פעולות אלמנטריות של מטריצות, חלק ג’

פעולות אלמנטריות של מטריצות, חלק ד’

ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, חלק א’

ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, חלק ב’

מטריצת היחידה ומטריצה אלכסונית

מטריצה אלכסונית, חלק ב’

מטריצה לא הפיכה

מטריצות דומות

מעבר בין בסיסים

מכפלה של מטריצה בוקטור: שינוי מערכת צירים או טרנספורמציה של הוקטור?

ריבוי גיאומטרי

דטרמיננטה, חלק א’

דטרמיננטה, חלק ב’

בסיס אורתוגונלי

בסיס אורתונורמלי

מטריצה מוגדרת חיובית

דוגמא לשאלה ממבחן

Advertisements