cropped-tm-unat-nose1.pngבהוראת המדעים באופן כללי ובפרט באקדמיה, ישנה התמקדות בפן המתמטי של הבנת העולם וחוקיו אך לפעמים נזנח דוקא הפן הבסיסי של הבנת המושגים בצורה הפשוטה. באתר זה ננסה להתמקד יותר בפן האינטואיטיבי של מושגי היסוד של המדע וקירובם לתפיסה מוחשית יותר.

האתר מיועד באופן כללי לבעלי רקע בסיסי באקדמיה במדעים מדוייקים, אם כי ישנם גם נושאים שיהיו מובנים לקהל הרחב.

Advertisements